เลือกหน้า
3 เคล็ดลับการก้าวข้ามความกลัว คำปฏิเสธในการทำธุรกิจ

3 เคล็ดลับการก้าวข้ามความกลัว คำปฏิเสธในการทำธุรกิจ

ความกลัวแม้ว่ามันเป็นนามธรรม เราแตะต้องไม่ได้ แต่มดเชื่อว่าในใจลึกๆของทุกคนอาจมีการกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่มดพูดถึงนี้จะเป็นความกลัวในแง่ของธุรกิจหลายๆ...